เกี่ยวกับ ทรูฮิต.. คืออะไร?

    ทรูฮิต คือ ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จุดมุ่งหมายของการจัด ทำระบบให้บริการดังกล่าว คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีระบบการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ภายในประเทศ ทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพนั้น จะมีให้บริการอยู่แต่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาระบบดังกล่าวของต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไทย อยู่ในมือของผู้ให้บริการในต่างประเทศ นักวิจัยไทย จึงไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาประมวลผลเป็นสถิติที่มีประโยชน์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากข้อมูลสถิติที่ได้รวบรวมขึ้น จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความนิยมในเว็บไซต์แล้ว ยังจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย


ทรูฮิต ตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบดังกล่าว จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะออก แบบและวิจัยระบบ เพื่อรองรับการเก็บรวบรวมสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในประเทศ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่ใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนาระบบ ทรูฮิต ได้เปิดให้ผู้ใช้งานทดลองระบบครั้งแรก เมื่อ 1 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 และจนถึงปัจจุบัน ทรูฮิต ก็ได้มีการเก็บข้อมูลมาโดยตลอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ของระบบ เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


รายละเอียดของเครื่องนี้
ชื่อเครื่อง HITS.TRUEHITS.IN.TH
หน้าที่ บันทึกสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สมาชิก
ติดต่อ webmaster@truehits.net
สนใจบริการ http://truehits.net/donate/
FAQ http://truehits.net/faq/